Partner bij Van Eijck sinds 2023

Ad Hofstede

“Als ik iets heb geleerd in mijn carrière de afgelopen 30 jaar, dan is dat vertrouwen de voorwaarde is van geloofwaardig leiderschap, gezonde organisaties en succesvolle teams. Om die reden wil ik mijn ervaring, creativiteit, ondernemerschap en expertise inzetten om teams en organisaties (weer) te laten werken met vertrouwen. Ik zie mijzelf dan ook als verbindende kracht, met als resultaat cohesie, bereidheid om te veranderen en initiatief te nemen, taakgerichte samen te werken, kracht door diversiteit, open communicatie, transparantie, én een groeiende bereidheid om te leren, ontwikkelen en innoveren."

 • Waarom Van Eijck & Partners?

  “Samenwerken is een van meest waardevolle vaardigheden in moderne organisaties. Als zelfstandig adviseur mis je soms dat gevoel van samenwerking en deel te zijn van een groep, waarin professionals elkaar feedback geven, ondersteuning bieden en samen proberen om beter worden. Die context vind ik bij Van Eijck & Partners. En daar profiteren ik en mijn partners niet alleen van, maar ook mijn opdrachtgevers. Elkaar stimuleren om beter te worden, daar draait het om.”

 • Opleiding en ervaring

  Ad heeft als directeur, manager en zelfstandig adviseur meer dan 16 jaar ervaring in bestuur, strategieontwikkeling, learning & development en leven lang ontwikkelen-projecten in het (hoger) onderwijs, openbaar bestuur en de zorg. Daarvoor was hij journalist en hoofdredacteur van diverse tijdschriften. Ad studeerde psychologie, ontwikkelingssociologie en filosofie aan de Universiteit Leiden en behaalde zijn vrij-doctoraalexamen in 1988. Tussen 2004 en 2006 was Ad ook buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een filosofisch onderzoek naar Jacques Lacan en het ‘Verlangen in de reclame’ (niet afgerond). Hij is gewend aan werken met professionals in complexe, meer politieke organisaties en gelooft in de innovatieve en verbindende kracht van leren & ontwikkelen.

 • Inzetbaar voor

  • Interim-management;
  • Organisatie- en strategieontwikkeling;
  • Strategische inzet van leren & ontwikkelen (L&D);
  • Kwartiermaker en publiek ondernemerschap;
  • Innovatie en cultuurverandering.
 • Sterke punten

  Ik ondersteun jou en je team of organisatie bij het ontwikkelen, managen en realiseren van je doelstellingen. Ik ben:

  • Communicatief sterk;
  • Gericht op innovatie en verbetering;
  • Een motivator en inspirerende people manager;
  • Ondernemend;
  • Integer, met een sterk ethisch kompas.
 • Motto

  "Werken met vertrouwen’. Vertrouwen is een voorwaarde voor integer leiderschap, goede samenwerking en bevlogen, high-performance teams. Het zorgt ervoor dat mensen werken met passie, dat zij zich willen blijven ontwikkelen, collegiaal en betrokken zijn, bereid zijn om onderling conflicten op te lossen, innovatief durven te zijn en open staan voor veranderingen. Ontbreekt vertrouwen, dan krijg je verwaarloosde teams, onderlinge wrijving, zwalkend beleid, weerstand tegen verandering en personeel dat vertrekt."

   

 • Opdrachten (selectie)

  • Erasmus MC: extern adviseur/projectleider strategisch leren & ontwikkelplan (SOP) voor alle 17.000 werknemers en leidinggevenden van het grootste ziekenhuis van Nederland;
  • Erasmus Universiteit: projectleider leven lang ontwikkelen strategie;
  • International Association for Group Psychotherapy and Group Processes: (IAGP) Leiderschapsontwikkeling voor mental health professionals.
 • Inspiratie

  “Ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd door verborgen dynamieken in organisaties, in het bijzonder de werking van systemische en psychodynamische processen. Organisaties, teams, maar ook individuen opereren steeds meer als knooppunten in netwerken. Er is permanente wisselwerking tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, met een groeiende druk om te transformeren. Die complexiteit zorgt vaak voor verwarring over de primaire taak en afnemend vertrouwen. Daarnaast hebben teams er baat bij om naar het emotionele niveau te kijken. Dat wordt vaak onderschat en is van invloed op de dynamiek en werkrelaties. Daarvoor is geloofwaardig en verbindend leiderschap nodig dat ervoor zorgt dat teams veerkrachtig zijn, organisaties robuust, en medewerkers taakgericht kunnen (samen)werken. ”

Colofon