Privacyverklaring

Van Eijck & Partners, Postmastraat 48 4105 DW Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postmastraat 48
4105 DW Culemborg
tel: 088-3330001

Bart van Eijck is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Eijck & Partners. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Eijck & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkadres

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Eijck & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van Eijck & Partners analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Eijck & Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Eijck & Partners ) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Eijck & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia:bewaartermijn: onbeperkt. Reden: benodigd voor relatieonderhoud

Emailadres:bewaartermijn: onbeperkt. Reden: benodigd voor relatieonderhoud 

Telefoonnummers: bewaartermijn: onbeperkt. Reden: benodigd voor relatieonderhoud

Werkadres:bewaartermijn: onbeperkt. Reden: benodigd voor relatieonderhoud

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Eijck & Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VVan Eijck & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiegebruik op deze site

De website www.vaneijckpartners.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Van Eijck & Partners beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Van Eijck & Partners na kan gaan hoeveel bezoekers de website in een bepaalde periode heeft gehad. Van Eijck & Partners kan deze data niet herleiden tot een pc of individu.

Vecim gebruikt de volgende analytische cookies:

Google Analytics

_ga
bewaartermijn: 2 jaar
_gat
bewaartermijn:10 minuten
_gid
bewaartermijn: 24 uur.


Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies krijgt Vecim inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Vecim de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Vecim kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

 • Wij hebben met Google een bewerkingsovereenkomst gesloten
 • Wij maskeren het laatste octet van het IP-adres
 • Gegevens delen hebben wij uitgezet

Statcounter

sc_is_visitor_unique
bewaartermijn: 2 jaar

Wanneer deze cookie voor het eerst wordt gebruikt, wordt een willekeurige id gegenereerd en opgeslagen in de cookie. Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of u een bezoeker bent die voor het eerst onze website bezoekt, of dat u de website al eerder heeft bezocht. Er wordt geen persoonlijke informatie in de cookie opgeslagen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Klik hier voor de informatie over de cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Eijck & Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Eijck & Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Colofon