Kan Data Science helpen om fraude (en misbruik) in het sociaal domein tegen te gaan?

Kan Data Science helpen om fraude (en misbruik) in het sociaal domein tegen te gaan?

De laatste tijd zien we weer veel meldingen van zorgfraude. Eén van de manieren waarop fraude in deze sector zich uit heeft betrekking op de facturatie van uren. We moeten daarbij wel een onderscheid maken tussen fraude en onregelmatigheden. In het ene geval is er sprake van moedwillig kwade opzet; in het andere geval zijn dat zaken die voortkomen uit fouten of administratieve onmogelijkheden. Maar soms is die lijn bijzonder dun. 

De noodzaak voor nederigheid

De noodzaak voor nederigheid

Als adviseur – zeker in het begin van je carrière – weet je soms maar een klein beetje meer dan je opdrachtgever. Het enige wat hebt, is je gezonde verstand, een frisse blik en de ervaringen bij veel verschillende opdrachtgevers. Soms zie je de zaken, maar zie je nog geen uitweg. Het is dan informatie verwerken en wachten totdat je doorhebt wat het probleem nu daadwerkelijk is. En welke oplossingen er zijn. Daarbij geldt overigens vaak dat de beste oplossing niet altijd de beste oplossing is voor de desbetreffende organisatie. Die moet daar bijvoorbeeld wel klaar voor zijn. Als er geen draagvlak voor een oplossing is, verdwijnt het advies vaak in een lade. De beste oplossing is dan ook vaak de oplossing waar op dat moment het draagvlak voor te krijgen is. 

Wat gemeenten en zorgverzekeraars van elkaar kunnen leren

Wat gemeenten en zorgverzekeraars van elkaar kunnen leren

In Nederland kopen verschillende organisaties aanpalende zorg in. De belangrijkste twee: zorgverzekeraars (Wlz-zorg) en gemeenten (Jeugd- en Wmo-zorg). In een aantal gevallen doen zij dit bij dezelfde leveranciers, aangezien zorgaanbieders meerdere typen zorg aanbieden en cliënten vaak beginnen met Jeugd- en Wmo-zorg, en later doorstromen naar de Wlz. Samenwerking op inkoopvlak ligt dan ook voor de hand. Het gaat tenslotte in beide gevallen om gemeenschapsgeld. Maar in de praktijk gebeurt dit (nog) nauwelijks. 

Wat is de beste (inkoop)beslissing?

Wat is de beste (inkoop)beslissing?

Inkopers hebben tegenwoordig een gevuldere gereedschapskist dan vroeger. En dat is maar goed ook. Met alleen een hamer, vlieg je immers ieder probleem aan als een spijker. Denk aan de uitvraag bij meerdere partijen met een zelf opgestelde eisenlijst. En er zijn steeds meer andere nuttige instrumenten, zoals Best Value Procurement, dat door het peilen van de expertkennis van de aanbieders probeert om de partij te selecteren die duidelijk boven de rest uitsteekt. Als het gaat om aanbesteden in de publieke sector, bestaat er een keur aan aanbestedingsinstrumenten waaruit gekozen kan worden. Alvorens een inkoopmethodologie te kiezen, is het belangrijk dat er eerst gekeken wordt naar wat je beleid is. Wat wil je nu bereiken? De inkoopmethode volgt daaruit, en niet andersom. Toch is een tegenovergestelde situatie wel vaak het geval. 

Colofon